1. Termeni și definiții

Preţul mărfurilor și contractul de vânzare – cumpărare

Prin contractul de vânzare – cumpărare, vânzătorul se obligă să livreze mărfurile care fac obiectul achiziției către cumpărător, să îi permită să dobândească dreptul de proprietate, iar cumpărătorul se obligă să preia bunurile și să plătească prețul de achiziție și costul de livrare. Dreptul de proprietate asupra bunurilor vândute, se transferă de la vânzător la cumpărător, la data achitării integrale a marfurilor și a costurilor de transport aferente.

Riscul deteriorării bunurilor se transferă la cumpărător în momentul preluării produselor.

Cumpărătorul este de acord cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță.

Prețurile bunurilor oferite de vânzător sunt afișate pe pagina web a vânzătorului. Prețul nu include costurile de livrare a bunurilor.

Preţul produselor este cel afișat pe pagina web al vânzătorului, în ziua trimiterii comenzii de către cumpărător. Vânzătorul livrează mărfurile către cumpărător prin intermediul curierului. Prețurile de transport sunt suportate integral de către cumpărător.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, vânzătorul nu solicită avans.

Cumpărătorul va avea la dispoziție următoarele modalități pentru plata produselor achiziționate:

  • prin intermediul curierului – plată în ramburs
  • în baza unei facturi proforme, prin transfer bancar
  • personal, la sediul vânzătorului

Cumpărătorul va primi documentul fiscal prin e-mail, după efectuarea comenzii , la adresa poștală electronică, furnizată de către acesta, la momentul înscrierii în e-shop; totodată acest document va fi disponibil pentru a fi descărcat și tipărit, ulteior, in contul creat de către cumpărător în cadrul e-shopului.

Vânzătorul nu incheie cu cumpărătorii contracte cu îndeplinire repetată și nici contracte pe perioadă nelimitată. Fiecărei comenzi lansate prin intermediul paginii web, îî corespunde o singură livrare.

                Cumpărătorul va transmite vânzătorului comanda de bunuri prin intermediul formularului, disponibil pe pagine web a magazinului online. Fiecare comandă lansată sub această formă de către cumpărător, va fi considerată un antecontract de achiziție, iar contractul de achiziție va fi considerat drept încheiat în momentul în care produsele comandate, ajung la cumpărător. Contractul de achiziție astfel rezultat poate fi modificat sau anulat doar cu acordul ambelor părți. Vânzătorul îşi declină orice răspundere în cazul erorilor de transmitere a datelor, survenite din motive tehnice ale unor părți terțe (furizori internet, date celulare, rețele mobile).

Prin încheierea contractului de vânzare – cumpărare, cumpărătorul confirmă faptul că a luat la cunoştinţă acești Termeni și Condiții și este de acord cu conținutul acestora.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula o comandă, integral sau parțial, în cazul în care la data primirii comenzii din partea cumpărătorului, produsele nu sunt pe stoc. Vânzătorul se obligă să informeze cumpărătorul asupra acestei situații, printr e-mail, în care vor menționa produsele lipsă sau înlocuite din comandă. În cazul în care comanda primită nu corespunde în totalitate cerințelor cumpărătorului, acesta poate returna produsele în decurs de 14 zile calendaristice.

Oferta produselor afișate în magazinul on line, este valabilă în limita stocului disponibil, fără restricții.

 

 2.Livrarea produselor

Vânzătorul se obligă să livreze produsele către cumpărător, prin intermediul unei firme de curierat. În cazul comenzilor sub 500 lei, costurile de transport vor fi suportate de către cumpărător. În cazul în care valoarea comenzii, depășește suma de 501 lei, transportul este asigurat la modul gratuit.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor precum și  transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea produselor și serviciilor numai pe teritoriul României.

3. Confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, informațiile de orice natură furnizate de către cumpărător/client, vânzătorului, vor ramane în proprietatea vânzătorului.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător/client cu privire la comanda/contract fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le trimiteți prin intermediul paginii web.

4. Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forta majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți incetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

5. Legea aplicabilă – Jurisdicția

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre Depo Decor Floral SRL si Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanțele judecătorești române competente, din Județul Arad.

6. Serviciul retur

  • Produsele se pot returna în maximum 14 zile calendaristice de la achiziție, fără să specificați un motiv anume;
  • Returnarea produselor se face după informarea telefonică a deciziei de returnare;
  • Produsele sunt obligatoriu returnate în ambalajul original (ambalajul în care au fost achiziționate) fără urme de utilizare, deteriorare, însoțite de factura fiscală ;
  • Returul se poate face prin orice curierat rapid, nu acceptăm retururi prin Poșta Română;
  • Cheltuielile de returnare sunt suportate de către client, coletele retur cu plata către SC DEPODECORFLORAL SRL vor fi refuzate;
  • Taxa de livrare a coletului nu este returnabilă – contravaloarea produselor comandate se va returna în maximum 14 zile calendaristice de la primirea și verificarea acestora, prin ordin de plată bancar;

 

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați:

Email : depodecorfloral@gmail.com

Tel: 0745520332

L-V 8:00 – 17:00;